Bezpieczeństwo i higiena pracy

Każdy z nas dobrze wie, że przed rozpoczęciem pracy w nowym zakładzie, jesteśmy zobowiązani do przejścia obowiązkowego szkolenia BHP. Szkolenie wstępne ma na celu zapoznać pracownika z przepisami zawartymi w Kodeksie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się, jak wygląda szkolenie wstępne i okresowe BHP i dlaczego jest ono ważne dla obu stron – pracodawcy i pracownika.

Wstępne szkolenie BHP – na czym polega?

Zgodnie z Kodeksem pracy, szkolenie wstępne jest obowiązkowe, a sam pracodawca zobowiązany jest do przeszkolenia pracownika jeszcze przed dopuszczeniem go do pracy na stanowisku. Szkolenia BHP Warszawa przeprowadza EHS Consulting i jest ono podzielone na dwie części. Pierwsza z nich jest instruktażem ogólnym, gdzie pracownik dowie się na temat istotny bezpieczeństwa i higieny pracy, zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy oraz pracownika, a także jaka kara podlega za naruszenie przepisów BHP. 

Z kolei instruktaż stanowiskowy dotyczy zasad poruszania się po zakładzie pracy, zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia, które mogą występować na terenie zakładu, ale również zasady bezpieczeństwa związane z obsługą urządzeń, porządku i czystości w miejscu pracy oraz postępowanie w ramach ewentualnego pożaru lub udzielania pomocy przedmedycznej. 

Pracodawco, pamiętaj o szkoleniu okresowym dla pracownika 

Nie tylko szkolenia wstępne są wymagane w stosunku do pracowników, ale również okresowe szkolenia BHP. Tak oto szkolenia dla osób, które są zatrudnione na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż raz w ciągu 3 lat. Natomiast te, które są uznawane za szczególnie niebezpieczne, przynajmniej jeden raz w roku.

Z kolei pracownicy, którzy zatrudnieni są na stanowiskach kierowniczych, np. mistrzowie i brygadziści, a także pracowników inżynieryjno – technicznych, tj. projektantów, konstruktorów maszyn lub urządzeń technicznych, zobowiązani są do szkolenia okresowego w formie kursu, seminarium lub samokształcenia minimum raz na 5 lat. 

Nieznajomość przepisów BHP i zasad postępowania w razie niebezpieczeństwa na terenie zakładu pracy, może skutkować poważnymi konsekwencjami. Dlatego szkolenia z zakresu BHP w żadnym bądź razie nie powinny być zbagatelizowane przez pracodawcę i pracownika, gdyż może to mieć swoje odniesienie w przyszłości. 

EHS Consulting zapewnia profesjonalne szkolenia zarówno w formie tradycyjnej, jak i online ze specjalistą z ds. BHP. Dzięki temu uczestnicy mogą liczyć na solidną dawkę wiedzy praktycznej i teoretycznej. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here