Kancelaria prawna

Kancelaria prawna, to inaczej mówiąc biuro prawnika lub częściej zespołu prawników, w którym realizują oni swoje zadania związane z obsługą prawną klientów. Obsługa taka może mieć różny charakter i obejmować różne sfery wiedzy prawniczej, a także może być skierowana na klientów biznesowych jak i indywidualnych.

Podstawowe czynności pozasądowe

Zakres pomocy, jakiej udziela kancelaria prawna dla sporej części klientów, ma charakter nieprocesowy i koncentruje się na czynnościach doradczych i interwencyjnych. Są to często pisma kierowane do osób fizycznych lub instytucji, odpowiedzi na zarzuty lub roszczenia oraz dalsze prowadzenie tych spraw. Jest to również windykacja przedsądowa, mająca charakter upominawczy. Podobnego typu obsługa dla firm skupia się na opiniowaniu lub redagowaniu umów, pism i różnego typu sprawozdań. Prawnik, prowadzący obsługę prawną firmy, bywa również angażowany w sprawy pracownicze, jak np. w rozstrzyganie sporów z pracownikami, opiniowanie regulaminów pracy, nadzorowanie prawidłowości akt personalnych.

Obsługa sądowa

Jest to, jak zwykło się przypuszczać, podstawowa działalność jaką wypełnia każda kancelaria prawna.Rozpoczynając od sformułowania pozwu lub odpowiedzi na pozew, poprzez kolejne pisma procesowe i gromadzenie dowodów w sprawie, usługa kancelarii prawnej finalizuje się na czynności reprezentowania klienta przed sądem.

Prawnik, podejmujący takie zadania, działa wyłącznie w imieniu i na rzecz swojego klienta. Czasami dochodzi do zaskarżeń uzyskanego, niesatysfakcjonującego rozstrzygnięcia, i dalszej reprezentacji przed sądem wyższej instancji.

Mniej typowe specjalizacje

Niektóre kancelarie prawne, starają się pozyskiwać do swojego zespołu prawników będących specjalistami w wąskich, ale wymagających szczególnej wiedzy dziedzinach prawa.Takie placówki mogą oferować doradztwo oraz prowadzenie spraw np. w zakresie prawa energetycznego, prawa budowlanego lub zamówień publicznych. Klienci, którymi są duże przedsiębiorstwa lub wielonarodowe koncerny, korzystają z obsługi prawnej w zakresie prawa gospodarczego międzynarodowego lub fuzji i przejęć. Inną, cenioną przez biznes specjalnością prawniczą, jest wiedza w zakresie planowania i przeprowadzania reorganizacji przedsiębiorstw w celu podwyższania ich wartości.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy Aliant.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here