Recenzje/Patronat/PR

Zapraszamy do współpracy wydawnictwa, domy mediowe, dystrybutorów filmowych, firmy terapeutyczne i szkoleniowe, instytucje kulturalne, kina, teatry, portale internetowe oraz wszystkich, którzy swoją działalnością tworzą i promują przestrzeń do rozwoju osobistego.

Oferujemy Państwa projektom wsparcie PR  patronaty medialne, recenzje, konkursy dla czytelników portalu oraz szeroko pojętą promocję, także poprzez media społecznościowe.

Wspólnie realizujemy projekty z największymi domami wydawniczymi w Polsce, m.in.: Gdańskim Wydawnictwem Psychologicznym, Wydawnictwem ENETEIA, PWN, Agora, Zysk i S-ka, Czarna Owca, Wydawnictwem Literackim, Wydawnictwem Smak Słowa, Warszawską Firmą Wydawniczą, Wydawnictwem Muza, Wydawnictwem Bosz.

Razem z artKinem w Krośnie zrealizowaliśmy cykl przeglądów kina psychologicznego „Drugie Dno w Kinie”

Jesteśmy otwarci na kontakt i współpracę.

Szczegółowe informacje:

natalianozka@gmail.com

pawel.gorniak@magazyntuiteraz.pl

Lista Partnerów, z którymi współpracujemy