Recenzje/Patronat/PR

Od 2010 roku zrealizowaliśmy kilkaset projektów promujących wydarzenia, książki, filmy, wystawy fotograficzne i warsztaty poświęcone psychoterapii, psychologii i rozwojowi osobistemu.

Współpracowaliśmy i współpracujemy z największymi domami wydawniczymi w Polsce, m.in.: Gdańskim Wydawnictwem Psychologicznym, Wydawnictwem ENETEIA, PWN, Agora, Zysk i S-ka, Czarna Owca, Wydawnictwem Literackim, Wydawnictwem Smak Słowa, Warszawską Firmą Wydawniczą, Wydawnictwem Muza, Wydawnictwem Bosz.

Zapraszamy do współpracy wydawnictwa, domy mediowe, dystrybutorów filmowych, firmy terapeutyczne i szkoleniowe, instytucje kulturalne, kina, teatry, portale internetowe oraz wszystkich, którzy swoją działalnością tworzą i promują przestrzeń do rozwoju osobistego.

Oferujemy Państwa projektom wsparcie PR  patronaty medialne, recenzje, konkursy dla czytelników portalu oraz szeroko pojętą promocję, także poprzez media społecznościowe.

Więcej informacji:

pawel.gorniak@magazyntuiteraz.pl