Biografie 52 kobiet, których wkład w rozwój nauki jest wyjątkowy. Paweł Górniak, styczeń 2017

Książka jest zbiorem biografii kobiet, które odniosły wybitne sukcesy w różnych dziedzinach nauki, a często ich osiągnięcia nie są powszechnie znane. Życiorysy i opisy dokonań naukowych dotyczą głównie XIX i XX wieku i podzielone są na dziedziny: medycyna, biologia i nauki o środowisku, genetyka i rozwój, fizyka, ziemia i gwiazdy, matematyka i technologia oraz wynalazczość.

Z tytułowym uporem i przekorą bohaterki tej książki musiały niejednokrotnie walczyć o uznanie w świecie zdominowanym przez męskie osiągnięcia. Dlatego właśnie lektura ta jest ważna i potrzebna. Pokazuje bowiem, że kobiecy wkład w rozwój nauki jest olbrzymi. Polecam!