Praktyczny przewodnik po programach socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży. Paweł Górniak, luty 2017

Ta książka to moje odkrycie w tym miesiącu. Każdy praktyk prowadzący zajęcia z dziećmi, czy nastolatkami wie, jak trudno jest dopasować odpowiednie metody pracy warsztatowej do grupy terapeutycznej. Ta książka może być w tej kwestii mądrą podpowiedzią.

Znajdziecie tutaj scenariusze programów socjoterapeutycznych dla dzieci w młodszym wieku szkolnym, szkolnym oraz gimnazjalnym z różnymi problemami min. nieśmiałością, agresją, niskim poczuciem własnej wartości, czy z rodzin dotkniętych problemem „eurosieroctwa”. Każdy z nich jest szczegółowo opisany. I są to szczegóły ważne właśnie z perspektywy praktyka. Dotyczą bowiem zasad zawierania kontraktu terapeutycznego, doboru i przebiegu konkretnych ćwiczeń, czy możliwych trudności w ich realizacji. Ale także podstawowych problemów rozwojowych ważnych dla grupy dzieci, których dotyczy program oraz celów i potrzeb na jakie ukierunkowane są proponowanie oddziaływania socjoterapeutyczne.

Książkę pisali praktycy. To słychać w każdym zdaniu. Z pewnością osoby, które prowadzą zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży będą z tej publikacji zadowolone i będzie ona dla nich przydatna. Polecam!