Christina Berndt w swoim podręczniku dostarcza czytelnikowi wiedzy dotyczącej odporności psychicznej opartej na najnowszych badaniach. I to jest zdecydowanie najmocniejszy argument aby sięgnąć po tę lekturę, odchodząc od wszechobecnych poradników z wiedzą wyssaną z palca. [Izabela Florek, styczeń 2016 r].

W książce znajdziemy wiele historii ludzi, którzy dobrze poradzili sobie z kryzysami. Historie te obrazują jakie czynniki są ważne w byciu silną jednostką. O owej sile decydują takie aspekty jak radość życia, umiejętność budowania relacji, optymizm czy patrzenie na daną sytuację z szerszej perspektywy. Od tych historii rozpoczynamy przygodę z książką, w której następnie Berndt próbuje rozwikłać czym się charakteryzuje człowiek odporny na stres.

Autorka sporo uwagi poświęca wpływowi genetyki i środowiska na nasze funkcjonowanie. Jednocześnie wprowadza nas w zagadnienia z rozwijającej się epigenetyki, która pozwala spojrzeć na człowieka jeszcze w inny sposób. Mamy tu wiele dowodów na to, że możemy kształtować swoją odporność przez całe życie, nawet w zaawansowanym wieku. Tak, możemy się zmieniać i to może bardziej niż sądzimy -„ Geny to tylko scena, na której człowiek może zagrać”.

Jeden z rozdziałów Berndt poświęca tematowi budowania odporności psychicznej u dzieci. Ten rozdział jest wspaniałą inspiracją dla rodzica, który chce świadomie wychowywać swoje potomstwo. Autorka obala teorię, że dzieci chowane przez matki do późnego wieku rozwijają się zdecydowanie lepiej, są odporniejsze na stres i wykazują mniej zaburzeń psychicznych niż ich rówieśnicy posłani do żłobków czy przedszkoli. Odnajdziemy tu wskazówki co jest ważne w wychowywaniu dzieci aby same umiały poradzić sobie z problemami.

Znajdziemy tu wiele praktycznych wniosków, które możemy zastosować w naszym życiu. W końcu o odporność psychiczną powinniśmy zabiegać całe życie. Powodzenia w kształtowaniu rezyliencji.