Nowa, autorska książka mistrza wywierania wpływu. Paweł Górniak, grudzień 2016

Pamiętam ze studiów psychologicznych, że Wywieranie wpływu na ludzi Cialdiniego przeczytałem w jeden wieczór. Absolutnie wgniotło mnie w fotel. Chyba pierwszy raz zetknąłem się wtedy z książką, która łączyła solidne wartości naukowe z przystępnością ciekawej powieści. Autor miał niewątpliwy dar przekazywania wiedzy i ubierania jej w bliskie codziennemu życiu metafory.

Wieści o kolejnej jego książce, po bardzo długiej przerwie, myślę, nie tylko mnie, przyprawiły o wielką ciekawość. „Pre-swazja” jest równie doskonała. Napisana przystępnym językiem, niezwykle ciekawie, blisko życia. Do przeczytania w jeden wieczór. Tematyka również dotyczy wpływu społecznego. Autor odwołując się do dowodów naukowych, wyjaśnia, jakie działania podjąć, żeby kogoś do czegoś przekonać. Skupia się nie tyle na samej technice wpływu, co na sztuce preswazji, czyli procesie pozyskiwania uwagi odbiorców i wzbudzania ich pozytywnego nastawienia do przekazu, zanim jeszcze się z tym przekazem zetkną. Podstawowa idea tej publikacji to myśl, że skuteczność wpływu społecznego zależy od tego, co dzieje się bezpośrednio przed nim. Cialdini uwydatnia rolę czynników „przedperswazyjnych” i pokazuje dlaczego i jak one działają.

Lektura zdecydowanie warta polecenia. Dla wszystkich ciekawych procesów społecznych. Książka, która wciąga już od pierwszej strony i zostaje z czytelnikiem na długo.