Przedstawiciele Sekcji Psychologii Lotniczej i Kosmicznej Koła Naukowego Studentów Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zapraszają na II Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Kół Naukowych o tematyce „Człowiek w sytuacji stresowej”. Konferencję wspólnie przygotowują członkowie Sekcji pod opieką dr Zdzisława Kobosa. Wystąpią na niej zaszczytni goście, a także studenci przedstawiając wyniki swoich badań dotyczących tematu konferencji.

Nasze wielkie spotkanie odbędzie się 21 maja na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w godzinach 10:00¬ – 15:00, Auditorium Maximum, sala 327, ul. Wóycickiego 1/3.
Zapraszamy również do krótkiego wystąpienia (10 ¬- 15 minut), będziemy wdzięczni za podzielenie się z nami Waszą wiedzą i nowymi pomysłami. Potwierdzenie przybycia wraz ze streszczeniem prosimy nadesłać do 11 maja na adres: skplik.uksw@gmail.com.