Alfabet zawodów: Psycholog

Kolejny z zawodów w naszym alfabecie, tym razem przybliżymy postać psychologa. Zaprasza Aneta Tyczyńska [kwiecień 2016].

Anna Ludera – Ukończyła psychologię na  Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Absolwentka  4-letniej szkoły psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.  Na co dzień zajmuje się pacjentami w Poradni Zdrowia Psychicznego w Rzeszowie oraz w Ośrodku Sensum http://www.sensum.rzeszow.pl/ , gdzie prowadzi prywatną praktykę.

Co miało wpływ na Pani wybór zawodowy?

Jako 14-15 latka zaczęłam angażować się w pomoc dzieciom z domu dziecka w odrabianiu lekcji w ramach wolontariatu, na wakacjach wyjeżdżałam na kolonie dla dzieci jako wolontariuszka. Rodziła się wtedy we mnie chęć pomocy dzieciom z ubogich, często dysfunkcjonalnych rodzin. Myślę, że to mógł być początek mojego myślenia o wyborze zawodu, po prostu poczułam, ze chciałabym pomagać innym. Pomagać poprzez wspieranie, obecność, towarzyszenie, rozmowę. A tak pomaga psycholog.

Co Pani lubi w swojej pracy?

Pracuję jako psycholog-psychoterapeuta. Prowadzę psychoterapię dzieci, młodzieży i osób dorosłych, diagnozuję, opiniuję. Największą satysfakcję odczuwam, gdy w osobie zgłaszającej się po pomoc, która podejmuje psychoterapię, zauważam zmianę. Kiedy widzę, że ktoś przepracowuje swoje trudności i stopniowo dochodzi do lepszych, bardziej adaptacyjnych mechanizmów funkcjonowania. To czasem bardzo mozolny, trudny proces, ale gdy pacjent osiąga swój cel: jest radość po jego i mojej stronie.

Czym powinna cechować się osoba na takim stanowisku?

Psycholog może pracować w wielu miejscach. Jednak bez względu na miejsce pracy myślę, że psycholog powinien umieć słuchać innych, mieć ciekawość drugiego człowieka, być na niego otwartym. Ponadto ważna jest elastyczność w myśleniu, spontaniczność, aby nie wkładać drugiej osoby w utarte schematy, stereotypy, nie wiedzieć od niej lepiej, co myśli, czuje. Każdy człowiek jest inny, wyjątkowy i o tym należy pamiętać wykonując zawód psychologa.

Jakie ma Pani wykształcenie?

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. To 5-letnie studia magisterskie. W ramach studiów wybrałam specjalizację kliniczną.

Natomiast po skończeniu studiów szkoliłam się w zakresie psychoterapii na 4-letniej Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Czy wykształcenie kierunkowe pomaga czy przeszkadza w wykonywaniu Pani pracy?

Pomaga! Dzięki studiom uzyskałam wiedzę teoretyczną i częściowo praktyczną umożliwiającą mi podjęcie pracy zawodowej. Pomocna była np. znajomość testów psychologicznych niezbędnych przy diagnozie pacjentów. Wykształcenie dało mi podstawy do rozwoju zawodowego, a gdy już pracowałam istotne było zdobywanie doświadczenia.

Jak doświadczenie na tym stanowisku można wykorzystać w przyszłości zawodowej?

Doświadczenie jest bezcenne. Dzięki niemu mam pewność, że postępuję słusznie, że dobrze wykonuję swoją pracę. Uczę się na swoich błędach i wyciągam wnioski. To sprawia, że mogę być coraz lepszym psychoterapeutą, bo jest to zawód, który wymaga rozwoju.

The following two tabs change content below.
Aneta Tyczyńska

Aneta Tyczyńska

Redaktor Działu Praca Pedagog pracy i trener. Związana z tematyką zarządzania i rozwoju zawodowego, prowadzi autorskie warsztaty, szkolenia oraz indywidualne spotkania doradcze. Pisze o rozwoju zawodowym, zarządzaniu i przeprowadza wywiady. doradcanamiare@gmail.com
Aneta Tyczyńska

Ostatnie wpisy Aneta Tyczyńska (zobacz wszystkie)